ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร Cereer
1. SALES ENGINEER (แผนก สินค้าอุตสาหกรรม) 2 ตำแหน่ง
  • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ทำงานด้านงานขายหุ่นยนต ์หรือ สินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ และ บุคลิกภาพดี
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สนใจส่ง RESUME ได้ที่ info@tjsolution.com หรือ ตามที่อยู่บริษัทฯ

บริษัท ที.เจ. โซลูชั่น จำกัด (สมัครงาน)

เลขที่ 32 ซอยพระรามเก้า41(เสรี9) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

 

N.CO

 

 

<TOP>

COPYRIGHT 2015 T.J.SOLUTION CO.,LTD.

 

 

 

-

WWW.TJSOLUTION.

BRAND INDEX (click)

call center-WWW.TJSOLUTION.COM

head_TJ Solution

 Home

Products

Applications

Service

About us

Career